Tiết mục tam ca – Tình Bác sáng đời ta – Cô Võ Kim Oanh, Thầy Nguyễn Hoàng Thanh, Cô Trần Ngọc Hà

Tiết mục tam ca – Tình Bác sáng đời ta – Cô Võ Kim Oanh, Thầy Nguyễn Hoàng Thanh, Cô Trần Ngọc Hà

Tiết mục tam ca – Tình Bác sáng đời ta – Cô Võ Kim Oanh, Thầy Nguyễn Hoàng Thanh, Cô Trần Ngọc Hà

Hội thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Năm 2020


Tag liên quan đến Tiết mục tam ca – Tình Bác sáng đời ta – Cô Võ Kim Oanh, Thầy Nguyễn Hoàng Thanh, Cô Trần Ngọc Hà

Trường THCS Chu Văn An,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại daykembinhduong.edu.vn

Đọc thêm  Hướng dẫn thêm học sinh vào khóa học trên elearning

Trường THCS Chu Văn An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *