LỚP DẠY HIỆN CÓ

LỚP DẠY HIỆN CÓ

MS: 671Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 9
Môn dạy: -Anh
Địa chỉ: Chợ tân , P ,Phước Khánh - Thủ Dầu Một - Bình Dương
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Dạy tối , thỏa thuận
Yêu cầu: Giáo viên Nam, Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp

MS: 672Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 4
Môn dạy: Báo bài
Địa chỉ: Ủy ban phường chánh nghĩa tp Thủ Dầu Một - Bình Dương
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Thứ 2,4,6, từ 18h-19h30
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp

MS: 673Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 2
Môn dạy: Báo bài
Địa chỉ: Ngã ba Phước Khánh và Tân Uyên
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi/tuần
Thời gian dạy: Dạy tối thứ 3,5,6,7,CN
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp

MS: 680Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 7
Môn dạy: -Anh
Địa chỉ: Ngã Ba Tân Vạn
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: thưa 6 và sáng chủ nhật
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp

MS: 681Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 12
Môn dạy: Địa lý
Địa chỉ: Trạm điện P Phú Mỹ , Bình Dương 
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Thứ 3,5
Yêu cầu: Giáo viên Nam, Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp