LỚP DẠY HIỆN CÓ

LỚP DẠY HIỆN CÓ

MS: 660Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 4
Môn dạy: -Anh-Tiếng việt-Toán
Địa chỉ: Chợ Tân Uyên
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Dạy tối , thỏa thuận
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp

MS: 661Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 15
Môn dạy: -Tiếng việt-Toán
Địa chỉ: Chợ Tân Uyên
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Dạy chiều tối
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp

MS: 662Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 12
Môn dạy: -Anh
Địa chỉ: Chợ Thuận Giao Bình Dương
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Thứ 3, CN, Tối
Yêu cầu: Giáo viên Nam, Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp

MS: 664Lớp đã bàn giao

Lớp dạy:
Môn dạy: -Toán
Địa chỉ: Chợ Quang Vinh Bình Dương
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Thứ 3,5,7
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 0969 515 273

Liên hệ nhận lớp

MS: 665Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 3
Môn dạy: -Anh
Địa chỉ: Chợ tân , P ,Phước Khánh Bình Dương
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 4 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối thứ 2,4,6 và CN
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp

MS: 666Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 1
Môn dạy: -Anh-Tiếng việt-Toán
Địa chỉ: Trạm điện, P Phú Mỹ, Thủ Dầu Một
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi/tuần
Thời gian dạy: Dạy tối thỏa thuận
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp