LỚP DẠY HIỆN CÓ

LỚP DẠY HIỆN CÓ

MS: 709Lớp chưa bàn giao. Đang cần gia sư

Lớp dạy: 12
Môn dạy: -Toán
Địa chỉ: bic C tp thủ dầu một
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 4 buổi/tuần
Thời gian dạy: dạy tối thỏa thuận
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 0969 515 273

Liên hệ nhận lớp

MS: 557Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 7
Môn dạy: -Văn
Địa chỉ: Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi, Thủ Dầu Một
Mức lương: 400,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi/tuần
Thời gian dạy: thứ 2, 18h
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp

MS: 560Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 9
Môn dạy: -Toán
Địa chỉ: Quang Trung, P. Phú Cường, Thủ Dầu Một
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Thứ 2,5,6, từ 18h-19h30
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp

MS: 572Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 6
Môn dạy: -Toán
Địa chỉ: Chợ Quang Vinh, P. Khánh Bình, Thủ Dầu Một
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: 18h - 20h
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp

MS: 579Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 12
Môn dạy: -Toán
Địa chỉ: Trạm điện, P Phú Mỹ, Thủ Dầu Một
Mức lương: 1,900,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Ngày 1/5 bắt đầu dạy, dạy tối thỏa thuận
Yêu cầu: Giáo viên Nam, Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp

MS: 580Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 12
Môn dạy: -Văn
Địa chỉ: Trạm điện, P Phú Mỹ, Thủ Dầu Một
Mức lương: 1,900,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Ngày 1/5 bắt đầu dạy, dạy tối thỏa thuận
Yêu cầu: Giáo viên Nam, Nữ
Liên hệ: 0969515273

Liên hệ nhận lớp